JMeter

Apache JMeter je projekt Apache, který lze použít jako nástroj testování zatížení pro analýzu a měření výkonu různých služeb se zaměřením na webové aplikace.


JMeter

Apache JMeter is an Apache project that can be used as a load testing tool for analyzing and measuring the performance of a variety of services, with a focus on web applications.

Použito v metodice