Kallithea

Systém pro správu zdrojového kódu volného softwaru, který podporuje dva přední řídicí systémy verze, Mercurial a Git a má webové rozhraní, které je snadné používat pro uživatele a administrátory. Kallithea můžete nainstalovat na vlastní server a hostitelské repozitáře pro řídící systém verzí podle vašeho výběru.


Kallithea

A free software source code management system that supports two leading version control systems, Mercurial and Git, and has a web interface that is easy to use for users and admins. You can install Kallithea on your own server and host repositories for the version control system of your choice.

Použito v metodice