Karma

Jednoduchý nástroj, který umožňuje spouštět kód JavaScript v několika reálných prohlížečích. Hlavním účelem Karma je, aby vaše vývojové testy byly snadné, rychlé a zábavné.


Karma

A simple tool that allows you to execute JavaScript code in multiple real browsers. The main purpose of Karma is to make your test-driven development easy, fast, and fun.

Použito v metodice