Kibana

Plugin pro vizualizaci dat otevřeného zdroje pro Elasticsearch. Poskytuje vizualizační schopnosti nad obsah indexovaný na clusteru Elasticsearch. Uživatelé mohou vytvářet grafy, řádky a rozptýlené grafy nebo grafy a mapy na velkém objemu dat.


Kibana

An open source data visualization plugin for Elasticsearch. It provides visualization capabilities on top of the content indexed on an Elasticsearch cluster. Users can create bar, line and scatter plots, or pie charts and maps on top of large volumes of data.

Použito v metodice