Kibana

Plugin pro vizualizaci dat otevřeného zdroje pro Elasticsearch. Poskytuje vizualizační schopnosti nad obsah indexovaný na clusteru Elasticsearch. Uživatelé mohou vytvářet grafy, řádky a rozptýlené grafy nebo grafy a mapy na velkém objemu dat.

Použito v metodice