Konfigurační drift

Termín pro obecnou tendenci softwarových a hardwarových konfigurací k odchylování nebo nekonzistenci s šablonovou verzí systému kvůli ručním změnám ad hoc (jako jsou opravy hotfix), které nejsou zavedeny zpět do šablony.


Configuration Drift

A term for the general tendency of software and hardware configurations to drift, or become inconsistent, with the template version of the system due to manual ad hoc changes (like hotfixes) that are not introduced back into the template.

Použito v metodice