Kontejnery Solaris

Kontejnery Solaris (včetně Solarisových zón) je implementace virtualizační technologie na úrovni operačního systému pro systémy x86 a SPARC.


Solaris Containers

Solaris Containers (including Solaris Zones) is an implementation of operating system-level virtualization technology for x86 and SPARC systems.

Použito v metodice