Kontinuum

Apache Continuum, partner Apache Maven, je nepřetržitý integrační server, který běží na konfigurovatelném rozvrhu. Stejně jako CruiseControl, pokračuje e-mailem vývojáři, když je sestava rozbitá, a požaduje, aby viník opravil problém.


Continuum

Apache Continuum, a partner to Apache Maven, is a continuous integration server, which runs builds on a configurable schedule. Much like CruiseControl, Continuum emails developers when the build is broken, requesting that the culprit fix the problem.

Použito v metodice