Konzul

Distribuovaný, vysoce dostupný a více datacentrový nástroj pro zjišťování služeb, konfiguraci a orchestraci. Konzul umožňuje rychlé nasazení, konfiguraci a údržbu architektur orientovaných na služby v rozsáhlém měřítku.


Consul

A distributed, highly-available, and multi-datacenter aware tool for service discovery, configuration, and orchestration. Consul enables rapid deployment, configuration, and maintenance of service-oriented architectures at massive scale.

Použito v metodice