Koordinaci propuštění

Definice a provedení všech akcí, které jsou nutné k získání nové funkce nebo sady funkcí od přihlášení k kódování. V prostředí s nepřetržitým dodáním je to většinou nebo zcela automatizováno a provádí se potrubím.


Release Coordination

The definition and execution of all the actions required to take a new feature or set of features from code check-in to go-live. In a Continuous Delivery environment, this is largely or entirely automated and carried out by the pipeline.

Použito v metodice