LaunchDarkly

LaunchDarkly umožňuje softwarovým týmům pohybovat se rychleji a s menším rizikem. Společnosti využívají tuto řídící platformu ke správě celého životního cyklu prvku od zahájení až po ukončení.

Týmy mají plnou kontrolu nad funkcemi v měřítku, což jim umožňuje uvolnit konkrétní uživatele, shromažďovat zpětnou vazbu a umožňovat návrat zpět.


LaunchDarkly

LaunchDarkly allows software teams to move faster with less risk. Companies use this management platform to manage the whole feature lifecycle from launch to sunsetting.

Teams have complete control over features at scale allowing them to release to specific users, collect feedback, and enable rollback.

Použito v metodice