Lisa

Virtualizace služby CA

CA Service Virtualization, předtím známá jako LISA, zachycuje a simuluje chování, data a výkonnostní charakteristiky kompletních kompozitních aplikačních prostředí a zpřístupňuje je vývojovým a zkušebním týmům v celém životním cyklu softwaru pro rychlejší tržní dobu s kvalitními softwarovými funkcemi nižší náklady na infrastrukturu.


Lisa

CA Service Virtualization

CA Service Virtualization, formerly known as LISA, captures and simulates the behavior, data and performance characteristics of complete composite application environments, making them available for development and test teams throughout the software lifecycle, for faster time-to-market with quality software functionality at lower infrastructure cost.

Použito v metodice