Logentries

Přední služba pro správu a analýzu protokolů v reálném čase, která je postavena na cloudu a umožňuje snadné zpřístupnění obchodních údajů ze strojově generovaných dat protokolu vývojovým, IT a obchodním operačním týmům všech velikostí.

S nejširší podporou platformy a otevřeným rozhraním API, Logentries přináší hodnotu dat na úrovni protokolu na libovolný systém, na každého člena týmu a na komunitu více než 35 000 uživatelů na celém světě.

Zatímco tradiční log management a analytické řešení vyžadují pokročilé technické dovednosti k použití a jsou nákladné pro nastavení, Logentries poskytuje alternativu určenou pro správu velkého množství dat, vizualizaci nápadů, které jsou důležité, a automatizace hloubkové analýzy a reportování v celosvětovém uživatelské komunity.


Logentries

The leading real-time log management and analytics service built for the cloud, making business insights from machine-generated log data easily accessible to development, IT and business operations teams of all sizes.

With the broadest platform support and an open API, Logentries brings the value of log-level data to any system, to any team member, and to a community of more than 35,000 worldwide users.

While traditional log management and analytics solutions require advanced technical skills to use, and are costly to set-up, Logentries provides an alternative designed for managing huge amounts of data, visualizing insights that matter, and automating in-depth analytics and reporting across its global user community.

Použito v metodice