Logsene

Platforma pro správu a analýzu protokolů pro IT infrastrukturu, operační a vývojové týmy. Umožňuje prohledávání všech protokolů aplikací a serverů a umožňuje detekci protokolů a detekci anomálií.

Je k dispozici jako SaaS i pro nasazení v prostorách. Má neomezené panely, víceúčelový přístup založený na rolích, sdílení a vkládání grafů. Spolu s protokolem SPM dělá protokolové události "korelovatelné" s metrikami výkonu, čímž poskytuje jednotný pohled na všechna klíčová data operací.Logsene

A log management and analytics platform for IT infrastructure, operations and development teams. It makes all application and server logs searchable and provides log alerting and anomaly detection.

It's available as both a SaaS and for On Premises deployment. It has unlimited dashboards, multi-user role-based access, chart sharing and embedding.

Together with SPM it makes log events "correlatable" with performance metrics, thus providing a unified view of all key operations data.

Použito v metodice