Logstash

Nástroj pro správu událostí a protokolů. Můžete jej použít ke shromažďování protokolů, analyzovat je a ukládat je pro pozdější použití (např. pro vyhledávání). Pokud je uložíte do Elasticsearchu, můžete je zobrazit a analyzovat pomocí nástroje Kibana.

Použito v metodice