Logstash

Nástroj pro správu událostí a protokolů. Můžete jej použít ke shromažďování protokolů, analyzovat je a ukládat je pro pozdější použití (např. pro vyhledávání). Pokud je uložíte do Elasticsearchu, můžete je zobrazit a analyzovat pomocí nástroje Kibana.


Logstash

A tool for managing events and logs. You can use it to collect logs, parse them, and store them for later use (like, for searching). If you store them in Elasticsearch, you can view and analyze them with Kibana.

Použito v metodice