LuntBuild

Luntbuild je výkonný nástroj pro automatizaci a správu sestav. Kontinuální integrace nebo noční sestavení lze snadno nastavit pomocí čistého webového rozhraní.

Spuštěné sestavy jsou dobře spravovány pomocí funkcí, jako je vyhledávání, kategorizace, propagace, oprava, smazání atd. Rovněž funguje jako centrální repozitář artefaktů a stahování pro celý tým.


LuntBuild

Luntbuild is a powerful build automation and management tool. Continuous Integration or nightly builds can be easily set using a clean web interface.

Executed builds are well managed using functions such as search, categorization, promotion, patching, deletion, etc. It also acts as a central build artifacts repository and download area for your whole team.

Použito v metodice