Mantis Bug Tracker

Bezplatný a otevřený zdroj, webový systém pro sledování chyb vydávaný za podmínek GNU General Public License verze 2. Nejběžnějším používáním MantisBT je sledovat závady softwaru. MantisBT je však často nakonfigurován uživateli, aby sloužil jako obecnější systém sledování problémů a nástroj pro správu projektů.

Použito v metodice