Mantis Bug Tracker

Bezplatný a otevřený zdroj, webový systém pro sledování chyb vydávaný za podmínek GNU General Public License verze 2. Nejběžnějším používáním MantisBT je sledovat závady softwaru. MantisBT je však často nakonfigurován uživateli, aby sloužil jako obecnější systém sledování problémů a nástroj pro správu projektů.


Mantis Bug Tracker

A free and open source, web-based bug tracking system released under the terms of the GNU General Public License version 2. The most common use of MantisBT is to track software defects. However, MantisBT is often configured by users to serve as a more generic issue tracking system and project management tool.

Použito v metodice