Maven

Nástroj pro automatizaci sestav používaný především pro projekty Java. Slovo maven znamená "akumulátor znalostí" v jidiš. Maven se zabývá dvěma aspekty stavebního softwaru: Nejprve popisuje, jak je software vybudován, a za druhé popisuje jeho závislosti.

Použito v metodice