Maven

Nástroj pro automatizaci sestav používaný především pro projekty Java. Slovo maven znamená "akumulátor znalostí" v jidiš. Maven se zabývá dvěma aspekty stavebního softwaru: Nejprve popisuje, jak je software vybudován, a za druhé popisuje jeho závislosti.


Maven

A build automation tool used primarily for Java projects. The word maven means 'accumulator of knowledge' in Yiddish. Maven addresses two aspects of building software: First, it describes how software is built, and second, it describes its dependencies.

Použito v metodice