Mesos

Apache Mesos je manažer klastrů s otevřeným zdrojovým kódem, který byl vyvinut na University of California v Berkeley. Poskytuje efektivní izolaci a sdílení zdrojů mezi distribuovanými aplikacemi nebo rámci. Tento software umožňuje jemné sdílení zdrojů a zlepšuje využití klastrů.


Mesos

Apache Mesos is an open-source cluster manager that was developed at the University of California, Berkeley. It "provides efficient resource isolation and sharing across distributed applications, or frameworks". The software enables resource sharing in a fine-grained manner, improving cluster utilization.

Použito v metodice