MicroServices

Návrh softwarové architektury, ve kterém jsou složité aplikace složeny z malých, nezávislých procesů komunikujících mezi sebou pomocí jazykově-agnostických API. Tyto služby jsou malé, vysoce oddělené a zaměřují se na dělání malého úkolu.


MicroServices

A software architecture design pattern, in which complex applications are composed of small, independent processes communicating with each other using language-agnostic APIs. These services are small, highly decoupled and focus on doing a small task.

Použito v metodice