MSSQL

Microsoft Server Structured Query Language

Systém správy relačních databází vyvinutý společností Microsoft. Jako databázový server jde o softwarový produkt, jehož primární funkcí je ukládat a načítat data požadovaná jinými softwarovými aplikacemi, ať už se jedná o tytéž počítače nebo ty, které běží na jiném počítači v síti (včetně internetu).

Použito v metodice