MyGet

MyGet hostí tisíce repozitářů NuGet, Bower, NPM a VSIX, které používají společnosti a jednotliví vývojáři po celém světě. MyGet je dodáván se zabudovanými službami Build a také poskytuje integraci bez trenů se systémy GitHub, BitBucket a Visual Studio Online.

Podpora společnosti MyGet na světové úrovni a nejlepším řešením pro správu životního cyklu balíků budou upgradovat veškeré vývojové toky na bezkonkurenční zážitek.


MyGet

MyGet hosts thousands of NuGet, Bower, NPM and VSIX repositories used by companies and individual developers worldwide.

MyGet comes with built-in Build Services, and also provides friction-free integration with GitHub, BitBucket and Visual Studio Online. MyGet's world-class support and best-of-breed Package Management Lifecycle solution will upgrade any development flow to a friction-free experience.

Použito v metodice