MySQL

Druhý nejpoužívanější systém řízení relačních databází (RDBMS) a nejpoužívanější RDBMS s otevřeným zdrojovým kódem. Je pojmenována podle dceři spoluzakladatele Michaela Wideniuse My. Zkratka SQL představuje jazyk strukturovaných dotazů.

Použito v metodice