MySQL

Druhý nejpoužívanější systém řízení relačních databází (RDBMS) a nejpoužívanější RDBMS s otevřeným zdrojovým kódem. Je pojmenována podle dceři spoluzakladatele Michaela Wideniuse My. Zkratka SQL představuje jazyk strukturovaných dotazů.


MySQL

The world's second most widely used relational database management system (RDBMS) and most widely used open-source RDBMS. It is named after co-founder Michael Widenius's daughter, My. The SQL acronym stands for Structured Query Language.

Použito v metodice