Nagios

Open-source počítačová softwarová aplikace, monitoruje systémy, sítě a infrastrukturu. Nagios nabízí monitorovací a upozorňovací služby pro servery, přepínače, aplikace a služby. Upozorňuje uživatele na chyby a upozorní je na podruhé, když byl problém vyřešen.


Nagios

An open-source computer-software application, monitors systems, networks and infrastructure. Nagios offers monitoring and alerting services for servers, switches, applications and services. It alerts users when things go wrong and alerts them a second time when a the problem has been resolved.

Použito v metodice