NAnt

NAnt je bezplatný a otevřený softwarový nástroj pro automatizaci procesů vytváření softwaru. Je to podobně jako Apache Ant, ale zaměřuje se na prostředí .NET spíše než na Java. Název NAnt pochází z toho, že nástroj není Ant.


NAnt

NAnt is a free and open source software tool for automating software build processes. It is similar to Apache Ant, but targeted at the .NET environment rather than Java. The name NAnt comes from the fact that the tool is Not Ant.

Použito v metodice