Neo4j

Neo4j je otevřená zdrojová grafová databáze, implementovaná v jazyce Java. Vývojáři popisují Neo4j jako "integrovaný, diskově založený, plně transakční motor Java persistence, který uchovává data strukturovaná spíše v grafech než v tabulkách". Neo4j je nejoblíbenější grafová databáze.

Použito v metodice