Neo4j

Neo4j je otevřená zdrojová grafová databáze, implementovaná v jazyce Java. Vývojáři popisují Neo4j jako "integrovaný, diskově založený, plně transakční motor Java persistence, který uchovává data strukturovaná spíše v grafech než v tabulkách". Neo4j je nejoblíbenější grafová databáze.


Neo4j

Neo4j is an open-source graph database, implemented in Java. The developers describe Neo4j as "embedded, disk-based, fully transactional Java persistence engine that stores data structured in graphs rather than in tables". Neo4j is the most popular graph database.

Použito v metodice