New Relic

Americká softwarová analytická společnost se sídlem v San Francisku, Kalifornie. Společnost Lew Cirne založila společnost New Relic v roce 2008 a v současné době působí jako generální ředitel společnosti.

Nová technologie společnosti Relic, dodávaná v softwaru jako služba (SaaS), sleduje webové a mobilní aplikace v reálném čase, které běží v prostředí cloud, on-premises nebo hybridních prostředích.


New Relic

An American software analytics company based in San Francisco, California. Lew Cirne founded New Relic in 2008 and currently acts as the company's CEO.

New Relic's technology, delivered in a software as a service (SaaS) model, monitors Web and mobile applications in real-time that run in cloud, on-premises, or hybrid environments.

Použito v metodice