Nexus

Poskytuje více informací, více kontroly a lepší spolupráci ve vašem týmu než kdykoli dříve. A pracuje s nástroji, jako je Ant, Ivy, Gradle, Maven, SBT a další. Používejte Nexus jako základ pro váš komplexní přístup k řízení životního cyklu součástí.


Nexus

Nexus Pro gives you more information, more control, and better collaboration across your team than ever before. And it works with build tools like Ant, Ivy, Gradle, Maven, SBT and others. Use Nexus as the foundation for your complete Component Lifecycle Management approach.

Použito v metodice