NFRs

Nefunkční požadavky

Specifikace vlastností systému, jako je snadnost použití, jasnost návrhu, latence, rychlost, schopnost pracovat s velkým počtem uživatelů apod., Které popisují, jak snadno nebo efektivně lze použít funkcionalitu, spíše než jednoduše, zda existuje . Tyto charakteristiky lze také vyřešit a vylepšit pomocí smyčky zpětné vazby s kontinuálním dodáním.

Použito v metodice