Npm

Výchozí správce balíčků pro prostředí runtime JavaScript Node.js.


Npm

Npm is the default package manager for the JavaScript runtime environment Node.js.

Použito v metodice