NuoDB

Databázová spouštěcí společnost se sídlem v Cambridgi, Massachusetts. Prodává novou databázi, která funguje v cloudu. Může fungovat jak pro nastavení cloud pro jednoho dodavatele, tak pro nastavení cloudového dodavatele pro více dodavatelů.


NuoDB

A database startup company based in Cambridge, Massachusetts. It sells a NewSQL database that works in the cloud. It can work both for single vendor cloud setup as well as multi vendor cloud setup.

Použito v metodice