OpenShift

Platforma jako produkt služby Red Hat. Jedná se také o infrastrukturu jako službu (IaaS), která je srovnatelná se službami úložiště Google a Amazon S3 online.


OpenShift

A platform as a service product from Red Hat. It is also an Infrastructure as a Service (IaaS), comparable to Google Storage and Amazon S3 online storage services.

Použito v metodice