OpenStack

Bezplatná platforma pro cloud computing s otevřeným zdrojovým kódem. Uživatelé ho primárně nasazují jako infrastrukturu jako řešení služby (IaaS).


OpenStack

A free and open-source cloud computing software platform. Users primarily deploy it as an infrastructure as a service (IaaS) solution.

Použito v metodice