OpenVZ

Open Virtuozzo

Virtualizační technologie na úrovni operačního systému pro Linux. Umožňuje fyzickému serveru spouštět více izolovaných instancí operačního systému nazývaných kontejnery, virtuální privátní servery (VPS) nebo virtuální prostředí (VE). OpenVZ je podobný Solaris Containers a LXC.


OpenVZ

Open Virtuozzo

An operating system-level virtualization technology for Linux. It allows a physical server to run multiple isolated operating system instances, called containers, virtual private servers (VPSs), or virtual environments (VEs.) OpenVZ is similar to Solaris Containers and LXC.

Použito v metodice