Orchestration Pipeline

Nástroje nebo produkty, které umožňují vyvolání různých automatizovaných úloh tvořících potrubí s nepřetržitým doručením ve správný čas. Zpravidla také zaznamenávají stav a výstup každé z těchto úkolů a vizualizují tok vlastností potrubím.


Orchestration Pipeline

Tools or products that enable the various automated tasks that make up a Continuous Delivery pipeline to be invoked at the right time. They generally also record the state and output of each of those tasks and visualize the flow of features through the pipeline.

Použito v metodice