OrientDB

Open source systém pro správu databází NoSQL napsaný v Javě. Jedná se o databázi založenou na dokumentech, ale vztahy jsou řízeny jako v databázích grafů s přímým spojením mezi záznamy. Podporuje režimy bez schématu, schématu a schématu. Má silný systém zabezpečení profilování založený na uživatelích a rolích a podporuje SQL jako jazyk dotazu.

Použito v metodice