PaaS

Platforma jako služba

Obdobně běží běh aplikací v cloudu, obvykle účtován na základě "platit za vás". Zákazníci poskytují kód aplikace a omezená konfigurace, middleware, databáze atd. Jsou součástí dodávaného běhu.


PaaS

Platform as a Service

Cloud-hosted application runtimes, usually billed on a “pay as you go” basis. Customers provide the application code and limited configuration settings, the middleware, databases etc. are part of the provided runtime.

Použito v metodice