PaaS

Platforma jako služba

Obdobně běží běh aplikací v cloudu, obvykle účtován na základě "platit za vás". Zákazníci poskytují kód aplikace a omezená konfigurace, middleware, databáze atd. Jsou součástí dodávaného běhu.

Použito v metodice