Packer

Bezplatný a otevřený software pro vytváření shodných strojních obrazů nebo kontejnerů pro více platforem z konfigurace s jedním zdrojem.


Packer

Free and open-source software for creating identical machine images or containers for multiple platforms from a single source configuration.

Použito v metodice