PalletOps

Platforma pro agilní a programovou automatizaci infrastruktury v cloudu, serverových regálech nebo přímo na virtuálních počítačích. Paleta poskytuje nezávislost poskytovatele cloud a operačního systému a umožňuje přizpůsobení.


PalletOps

A platform for agile and programmatic automation of infrastructure in the cloud, on server racks or directly on virtual machines. Pallet provides cloud provider and operating system independence, and allows for customization.

Použito v metodice