Papertrail

Centralizovaná správa záznamů. Sleduje problémy se zákazníky, chybové zprávy, žádosti o aplikace, pomalé dotazy DB, změny konfigurace.


Papertrail

Centralized log management. Tracks down customer problems, error messages, app requests, slow DB queries, config changes.

Použito v metodice