Parasoft API Test

Automatizuje kompletní testování koncových bodů pro obchodní transakce a kritické transakce. Parasoft SOAtest je široce uznáván jako přední podnikové řešení pro testování API a integritu API. 

Použito v metodice