Parasoft Environment Manager

Umožňuje vývoji a QA rychle přistupovat ke konkrétním příkladům prostředí, které potřebují k "posunu vlevo" testování úsilí a urychlení SDLC.


Parasoft Environment Manager

Enables development and QA to rapidly access the specific environment instances they need to “shift left” testing effort and accelerate the SDLC.

Použito v metodice