Parasoft Service Virtualization

Otevřené řešení virtualizačních služeb, vytváří, rozvíjí a řídí simulovaná prostředí dev / test. Simuluje chování závislých aplikací, které se stále vyvíjejí, mají obtížný přístup nebo je obtížné konfigurovat pro vývoj nebo testování.


Parasoft Service Virtualization

An open automated service virtualization solution, creates, deploys, and manages simulated dev/test environments. It simulates the behavior of dependent applications that are still-evolving, difficult to access, or difficult to configure for development or testing.

Použito v metodice