Parasoft Service Virtualization

Otevřené řešení virtualizačních služeb, vytváří, rozvíjí a řídí simulovaná prostředí dev / test. Simuluje chování závislých aplikací, které se stále vyvíjejí, mají obtížný přístup nebo je obtížné konfigurovat pro vývoj nebo testování.

Použito v metodice