Pivotal Tracker

Aplikace pro správu projektů, která umožňuje vývojovým týmům spolupracovat a vytvářet řešení pro různé zpětné vazby v reálném čase. Je postavena na osvědčených agilních metodách, které vycházejí ze zkušeností se stovkami rozsáhlých komerčních projektů pro vývoj softwaru.

Použito v metodice