Pivotal Tracker

Aplikace pro správu projektů, která umožňuje vývojovým týmům spolupracovat a vytvářet řešení pro různé zpětné vazby v reálném čase. Je postavena na osvědčených agilních metodách, které vycházejí ze zkušeností se stovkami rozsáhlých komerčních projektů pro vývoj softwaru.


Pivotal Tracker

A project management application that enables development teams to collaborate and create real-time feedback solutions. It is built on proven agile methods that build on the experience of hundreds of large-scale commercial software development projects.

Použito v metodice