Plutora Release

Robustní sada softwarových nástrojů Enterprise IT Release Management na vyžádání postavená od základů, která pomáhá organizacím efektivně a efektivně přenášet zprávy a zároveň zprostředkovávat reálnou hodnotu zpět do vašeho podnikání díky vyšší efektivitě při poskytování plánovacích funkcí.


Plutora Release

A robust on-demand Enterprise IT Release Management software tool set built from the ground up to help organizations effectively and efficiently deliver Releases while driving real value back to your business through improved efficiency in the delivery of roadmap features.

Použito v metodice