PostgreSQL

Systém řízení objektově-relačních databází (ORDBMS) s důrazem na rozšíření a dodržování standardů. Jako databázový server je jeho primární funkcí bezpečně ukládat data, podporovat osvědčené postupy a umožňovat na vyžádání načítání dalších softwarových aplikací.

Může zvládnout pracovní zátěže od malých aplikací s jedním strojem až po velké internetové aplikace s mnoha souběžnými uživateli.


PostgreSQL

An object-relational database management system (ORDBMS) with an emphasis on extensibility and standards-compliance. As a database server, its primary function is to store data securely, supporting best practices, and to allow for retrieval at the request of other software applications.

It can handle workloads ranging from small single-machine applications to large Internet-facing applications with many concurrent users.

Použito v metodice