PostgreSQL

Systém řízení objektově-relačních databází (ORDBMS) s důrazem na rozšíření a dodržování standardů. Jako databázový server je jeho primární funkcí bezpečně ukládat data, podporovat osvědčené postupy a umožňovat na vyžádání načítání dalších softwarových aplikací.

Může zvládnout pracovní zátěže od malých aplikací s jedním strojem až po velké internetové aplikace s mnoha souběžnými uživateli.

Použito v metodice