Postman

Poskytovatel umožňuje manuálně sestavit test, který lze pak spustit pomocí GUI nebo CLI. V oblaku nebo na malinovém písku. Poslední přírůstek je sledování skutečné doby provozu služby.


Postman

Postman lets you manually build up your test, which can then be run via GUI or CLI. In the cloud or on a raspberry pi. Latest addition is monitoring of actual uptime of services.

Použito v metodice