Přijímací testování

Obvykle se provádí testování celého systému na vysoké úrovni, aby se zjistilo, zda je celková kvalita nových i stávajících funkcí dostatečně dobrá pro to, aby systém mohl jít do výroby.

Použito v metodice