Přijímací testování

Obvykle se provádí testování celého systému na vysoké úrovni, aby se zjistilo, zda je celková kvalita nových i stávajících funkcí dostatečně dobrá pro to, aby systém mohl jít do výroby.


Acceptance Testing

Typically high-level testing of the entire system carried out to determine whether the overall quality of both new and existing features is good enough for the system to go to production.

Použito v metodice