Pulp

Platforma pro správu úložišť obsahu, například softwarových balíčků, a zpřístupňuje je velkému množství spotřebitelů. Pulp umožňuje lokální zrcadlení celého úložiště nebo jeho části, hostování vlastního obsahu v novém úložišti a správu více typů obsahu z více zdrojů na jednom místě.


Pulp

Platform for managing repositories of content, such as software packages, and making it available to a large numbers of consumers. Pulp allows you to locally mirror all or part of a repository, host your own content in a new repository, and manage many types of content from multiple sources in one place.

Použito v metodice