Pulp

Platforma pro správu úložišť obsahu, například softwarových balíčků, a zpřístupňuje je velkému množství spotřebitelů. Pulp umožňuje lokální zrcadlení celého úložiště nebo jeho části, hostování vlastního obsahu v novém úložišti a správu více typů obsahu z více zdrojů na jednom místě.

Použito v metodice