Rake

Nástroj pro správu softwaru a sestavení automatizačního nástroje. Umožňuje specifikovat úkoly a popisovat závislosti a také seskupovat úkoly v oboru názvů. Je to podobné jako SCons a Make, ale má řadu rozdílů. Nástroj je napsán v programovacím jazyce Ruby a Rakefiles (ekvivalent Makefiles in Make) používá syntaxi Ruby. 


Rake

A software task management and build automation tool. It allows you to specify tasks and describe dependencies as well as to group tasks in a namespace. It is similar to SCons and Make, but it has a number of differences. The tool is written in the Ruby programming language and the Rakefiles (equivalent of Makefiles in Make) use Ruby syntax.

Použito v metodice