Rally

Poskytuje cloudové řešení pro správu vývoje softwaru Agile. Nabídky Rally zahrnují platformu a produkty pro správu životního cyklu aplikací (ALM) a projektové řízení portfolia (PPM), služby Agile consulting, kurzy prostřednictvím Agile University a školení zaměřená na postupy Agile a Lean.


Rally

Provides cloud-based solutions for managing Agile software development. Rally’s offerings include Application Lifecycle Management (ALM) and Project Portfolio Management (PPM) platform and products, Agile consulting services, courses through Agile University, and training courses focused on Agile and Lean practices.

Použito v metodice